Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp – Hà Nội ngày nay được đánh giá là trung tâm của văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Hàng năm tại Hà Nội có tới thu hút hàng ngàn nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện được mở ra. Ngoài ra còn thu hút được nhiều vốn đầu tư đến từ các thương nhân nước ngoài.

Với sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp được thành lập lên như vậy, kéo theo đó là là sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp mới nổi lên cũng đã nhanh chóng chiếm lĩnh được vị trí của riêng mình kéo theo đó sẽ có nhiều doanh nghiệp sẽ thua lỗ và dẫn đến phải tiến hành giải thể doanh nghiệp, chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực khác.

Oceanlaw  với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, tự tin là doanh nghiệp làm dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về điều kiện cũng như thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng nhất.

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được tiến hành giải thể khi:

 • Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

 • Trường hợp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh/công ty TNHH một thành viên/công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Hồ sơ, thủ tục giải thể tại cơ quan thuế/bảo hiểm xã hội/hải quan

Đối với hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên)/Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;

Tại cơ quan thuế, doanh nghiệp phải quyết toán đầy đủ về công nợ, hóa đơn và tờ khai và hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Doanh nghiệp xin xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ tại Cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối với các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp phải xin xác nhận không nợ thuế hải quan tại Tổng cục hải quan. Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế hải quan bao gồm:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan;
 • Bản sao ĐKKD chứng thực của công ty

Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoách và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chủ trụ sở chính

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp công bố giải thể tại Sở KHĐT để đăng bố cáo giải thể gồm các hồ sơ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên)/Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền;

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra chấp thuận việc công bố giải thể và đăng bố cáo lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể hoàn chỉnh tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính:

Sau khi có Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan Thuế và Tổng cục hải quan (nếu có) và thực hiện việc bố cáo về việc giải thể doanh nghiệp, Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên)/Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan Thuế và Tổng cục hải quan (nếu có);
 • Giấy chứng nhận thu hồi con dấu do cơ quan công an cấp nếu con dấu do cơ quan công an quản lý. (Lưu ý: Khi có thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp mới thực hiện việc trả dấu cho cơ quan công an, việc trả dấu trước sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thiện hồ sơ cần đóng dấu sau này).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ, tư vấn của luật sư Oceanlaw về “Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp” nếu quý khách hàng có thắc mắc muốn được tư vấn hoặc có nhu cầu giải thể doanh nghiệp thì xin vui lòng liên hệ tới Hotline 0904 445 449 để được tư vấn.

https://ecuocsong.com/trinh-tu-thu-tuc-tien-hanh-giai-the-doanh-nghiep

Post Author: administrator