Tiền thù lao cộng tác viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Thực tế hiện nay, rất nhiều người ký hợp đồng cộng tác viên với một bên công ty khác để làm thêm. Vậy tiền thù lao cho công việc cộng tác viên mà người lao động hưởng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Ngoài những vướng mắc về việc tra cứu thuế thu nhập cá nhân thì trong bài viết này sẽ làm rõ vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thù lao cộng tác viên.

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác như sau:

Thứ nhất là các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Thứ hai, nếu trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba, căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. 

Như vậy, dựa vào những căn cứ pháp lý nêu trên có thể rút ra kết luận như sau: Nếu như người lao động ký hợp đồng cộng tác viên và có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

Nếu trong trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người nộp thuế phải làm cam kết gửi công ty để công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.

Có thể thấy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cá nhân người lao động sẽ được khấu trừ thuế theo tỷ lệ hay được miễn thuế. Do đó, việc nắm rõ các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ là nền tảng giúp người lao động thực hiện nghĩ vụ và trách nhiệm được tốt nhất.

Các cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp 

Thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế bắt buộc phải nộp đối với những đối tượng đã được quy định rõ trong luật thuế thu nhập cá nhân. Đối với nhiều người lao động, việc ký hợp đồng cộng tác viên sẽ giúp cho họ có thêm khoản thu nhập hoặc đấy chính là toàn bộ số tiền lương mà họ có. Chính vì vậy, để đảm bảo tốt nhất cho cuộc sống, đáp ứng những quy định của pháp luật về thuế, thì người lao động cần phải nắm được thông tin về những khoản được khấu trừ thuế, miễn thuế, để thực hiện được tốt nhất.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi tiền thù lao cộng tác viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không để có thể vận dụng được vào thực tiễn công việc của mình.

 

Post Author: administrator