Thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Khi mới chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán các doanh nghiệp gặp rất nhiều bỡ ngỡ vì tính chất và sự khác biệt giữa hai hình thức hóa đơn này. Hàng loạt các câu hỏi như: hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không? Hóa đơn điện tử có liên không? Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?… suốt một thời gian dài luôn là chủ đề bàn tán của các doanh nghiệp. Hiện tại, thời gian bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây cũng là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp thực hiện việc tìm hiểu về các thủ tục để triển khai sử dụng hóa đơn, trong đó có quy định về thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Việc thực hiện nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu đã được quy định cụ thể trong thông tư 32/2011.Theo đó, hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

thông báo phát hành hóa đơn

Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu thêm các lưu ý quan trọng không thể bỏ qua về thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC, cụ thể quy định này như sau:

-Thứ nhất, thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

– Thứ hai, thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

– Thứ ba, trong trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn.

3 lỗi thường gặp liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

Quy định về hóa đơn trong cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Thêm một lưu ý khác cũng vô cùng quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm bắt đó chính là theo quy định mới tại Thông tư 68/2019 thì sau 01 ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng thì tổ chức kinh doanh sẽ bắt đầu được sử dụng hóa đơn. Đây là điểm thay đổi giữa quy định mới và quy định cũ về việc triển thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định mới và quy định cũ. Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn triển khai sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Hy vọng các doanh nghiệp đã nắm được các mốc thời gian quan trọng để có thể triển khai nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử và triển khai sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luât.

 

 

Post Author: administrator