Quy định về hóa đơn trong cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới đã có những thay đổi. Để giúp các doanh nghiệp nắm được quy định về hóa đơn trong cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong bài viết này sẽ liệt kê những nội dung chi tiết về cách điều chỉnh hóa đơn điện tử, thay thế, hủy bỏ.

Hiện nay, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đang được triển khai theo thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Việc triển khai hóa đơn theo các thông tư cũ vẫn đang được các doanh nghiệp triển khai trơn tru, không gặp khó khăn, vướng mắc.

Kể từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018. Hướng xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót sẽ áp dụng theo quy định ban hành tại Thông tư 68/2019/TT-BTC cụ thể như sau:

quy định về hóa đơn

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai về mã số thuế, và các nội dung khác thì tiến hành thực hiện theo các bước sau:

-Đầu tiên: Người bán gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

– Tiếp đó: Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử (để giải trình về thông tin sai sót) với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Áp dụng với trường hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế).

Trường hợp 2: Sai sót về mã số thuế, thuế suất, số tiền, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng…:

– Thứ nhất: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

– Tiếp theo: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

– Người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế.

Trường hợp 3: Nếu cơ quan thuế Nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát hiện có sai sót
Cơ quan thuế gửi Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày (tính từ ngày nhận được thông báo):

– Người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).

– Nếu người bán thông báo hủy HĐĐT đã lập thì người bán lập HĐĐT mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

– Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. 

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng như thế nào là chuẩn?

03 cột mốc đáng chú ý quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC 

Trên đây là những quy định về hóa đơn trong cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót mới nhất hiện nay. Các doanh nghiệp cần lưu ý, cách xử lý hóa đơn này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và Nghị định 119. Và bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn này kể từ ngày 01/11/2020. Hiện tại, việc triển khai và xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót vẫn đang được các doanh nghiệp triển khai theo Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo quy định về hóa đơn mới nhất hiện nay.
 

Post Author: administrator