Quy trình kiểm định mối hàn màng nhựa

Quy trình kiểm định mối hàn màng nhựa bằng áp suất không phá huỷ được thực hiện như sau:

Sử dụng thiết bị nhằm tái kiểm tra mối hàn

Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, trải ngang mối hàn và nghe để xác định lỗ thủng. Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, quét nước xà phòng lên rìa mối hàn và quan sát bong bóng xà phòng ra tạo nên bởi không khí thoát ra.Tái kiểm tra mối hàn cho đến khi khu vực bị thủng bị phát hiện.

Sử dụng phương pháp hàn đùn để sửa chữa chỗ thủng và thực hiện kiểm định chân không.Tại những chỗ rãnh không khí đã được hàn kín và toàn bộ mối hàn không có bất cứ nghi ngờ thì kiểm định chân không không được chấp nhận.

Kiểm định mối hàn phá huỷ

Kiểm định phá huỷ mối hàn màng chống thấm HDPE HSE được thực hiện tại những vị trí đã được lựa chọn. Mục đích của phương pháp này là kiểm định khả năng gắn kết của mối hàn. Phương pháp này được thực hiện như sau:

a. Vị trí và tần suất:

Tần suất loại bỏ mẫu hàn thường không quá một mẫu trên 2000 mét dài mối hàn.

b. Kích thước hàn của mẫu hàn:

Cắt một mẫu với kích thước 18cm/18cm với mối hàn ở giữa. Có thể cắt thêm một mẫu phụ dành cho kiểm định độc lập hoặc để lưu giữ hoặc cho các mục đích sử dụng khác.

c. Xác định mẫu hàn:

Mẫu hàn phải được đánh số và ghi rõ mẫu kiểm định phá huỷ.

Mẫu hàn bạt màng
Đường hàn màng nhựa

d. Tiến hành kiểm định:

Phương pháp kiểm định độ kháng kéo và độ kháng bóc của mối hàn được thực hiện như sau:

10 mẫu nhỏ có kích thước 25,4mm chiều rộng được cắt từ mẫu hàn

05 mẫu hàn được sử dụng để kiểm định độ kháng bóc của mẫu hàn. Mối hàn nóng sẽ bị kiểm tra hai mặt

05 mẫu được sử dụng để kiểm tra độ kháng kéo

Trong trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng máy đo độ căng cứng. Quá trình kiểm định sẽ được thực hiện với tốc độ 5cm/phút.

e. Đạt (hoặc không đạt) tiêu chuẩn kỹ thuật

Thêm vào những giá trị này mẫu hàn phải không hỏng trong vùng hàn. Ba trong năm mẫu hàn phải đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu nói trên thì việc kiểm định mẫu hàn mới được coi là đạt.

Bảng tiêu chuẩn độ bền mối hàn bạt màng
Bảng tiêu chuẩn độ bền mối hàn màng nhựa

Đường hàn chỉ được nghiệm thu khi kết quả thí nghiệm kháng kéo và kháng bóc bằng hoặc lớn hơn các giá trị tương ứng trong bảng tiêu chuẩn độ bền mối hàn ở trên.

Nếu mẫu hàn không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định thì phương pháp kiểm định được tiếp tục như sau.

Mẫu hàn phụ sẽ bị loại bỏ khoảng 3,0m theo mỗi hướng kể từ điểm hàn không đạt tiêu chuẩn. Cả hai mẫu hàn này đều được kiểm định và phải đạt các giá trị tiêu chuẩn nói trên. Quy trình này được lặp lại cho đến khi thu được kết quả theo yêu cầu.
Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa

Tất cả các mối hàn và các vùng không hàn trên màng chống thấm đều được kiểm tra nhằm phát hiện các lỗi hàn. Có thể sử dụng máy đóng dấu đóng dấu lên màng chống thấm dể phát hiện và sửa chữa các lỗi hàn.
a. Quy trình sửa các lỗi hàn

Tất cẳ những điểm trên màng chống thấm đã được đóng dấu để sửa chữa đều được sửa chữa bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp các cách sau:

Hàn vá: sử dụng để hàn các lỗ thủng, vết xé

Hàn đè và hàn lại: sử dụng để sửa chữa các phần nhỏ của mối hàn đùn

Hàn điểm: sử dụng để hàn các vết rạn nhỏ, khoanh vùng các vết rạn

Hàn nhồi: dùng để hàn đùn vào các mối hàn nóng thay cho hàn nắp

Hàn nắp: dùng để sửa chữa các mối hàn hỏng

Hàn đỉnh: dùng để nhỏ trực tiếp vật kiệu hàn nóng chảy lên trên các mối hàn sẵn.

Các điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các phương pháp trên:
Mặt màng chống thấm sẽ được sửa chữa đánh sạch các bụi bẩn

Các mặt màng chống thấm sẽ được hàn đùn phải được làm sạch và để khô trước khi sửa Các miếng hàn và và hàn đỉnh phải hàn trùm ra ngoài lối hàn ít nhất là 100mm, các mối hàn vá phải hàn theo hình tròn.
b. kiểm tra sửa chữa các lỗi hàn

Các lỗi hàn đã sửa chữa phải được kiểm định theo phương pháp không phá huỷ theo bảng tiêu chuẩn độ bền mối hàn

Sau khi sửa xong, mối hàn được sửa phải đạt các tiêu chuẩn kiểm định không phá huỷ, Nếu kết quả kiểm định không đạt điều này có nghĩa là phần đã sửa cần được sửa lại và tái kiểm tra cho đến khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Làm biên bản nghiệm thu

Sau khi công việc hoàn thành, giám sát công trường và (hoặc) nhân viên kiểm soát chất lượng sẽ thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng nhắm xác định mối hàn đã được sửa chữa, mọi kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu. Chỉ sau khi được đánh giá cẩn thận của giám sát công trường và được nhà thầu chấp thuận, công việc trải màng chống thấm mới được tiến hành. Nhà thầu chỉ chấp nhận nghiệm thu màng chống thấm khi:

Việc trải và thi công hàn màng chống thấm đã hoàn thành

Xác nhận chất lượng các mối hàn và các chỗ sửa, kết quả kiểm định và các tài liệu liên quan phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế.

Bên cung cấp và thi công màng chống thấm hdpe cùng với bên nhà thầu sẽ tiến hành ký biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng và kèm theo 01 giấy bảo hành công trình (nếu có).

Để hiểu rõ hơn về quy trình cũng như nhận được tài liệu liên quan cũng như tư vấn trực tiếp về công tác kiểm định mối hàn màng nhựa cũng như công tác trải và thi công màng nhựa (thi công trọn gói) các bạn quan tâm vui lòng liên hệ: https://vaidiakythuatvietnam.com.vn/

Xem thêm: 

>>> Cách nhận biết nhựa tốt

>>> Biện pháp thi công bạt chống thấm

Post Author: administrator