Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng như thế nào là chuẩn?

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mỗi doanh nghiệp là rất quan trọng trong quá trình duy trì và hoạt động kinh doanh. Ngoài việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng hạn, doanh nghiệp còn phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu được quy định. Những chia sẻ về đối tượng nộp tờ khai, thời hạn nộp và chuẩn bị hồ sơ nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng dưới đây sẽ giúp kế toán có thêm kiến thức để hoàn thiện công việc tốt nhất.

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế giá trị gia tăng cũng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu doanh nghiệp tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng (tức là, doanh nghiệp không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó); thì, từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

thuế GTGT

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Các doanh nghiệp không thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì thực hiện kê khai theo tháng. Việc khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay theo tháng được thực hiện ổn định trong năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu doanh nghiệp tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống (tức là, doanh nghiệp đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó); thì, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý và tháng của doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC);

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý và tháng của doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Theo mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc;

03 cột mốc đáng chú ý quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC 

Nghiêm khắc xử lý với các hành vi vi phạm quản lý giá

Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý và tháng của doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (DN có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý) gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Theo mẫu 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.
 

Post Author: administrator