Công văn số 3200/TCT-KK 2019 quy định về đăng ký thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản, TCT đã ra Công văn số 3200/TCT-KK quy định về việc đăng ký thuế đối với doanh nghiệp khác tỉnh, cùng tìm hiểu chi tiết quy định trong bài viết dưới đây.

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

công văn 3200/TCT-KK

Với quy định rõ ràng về việc đăng ký thuế đối với doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản, công văn 3200/TCT-KK đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp khác tỉnh. Bên cạnh đó, đây cũng là hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo cho việc quản lý các nghĩa vụ về thuế của cơ quan thuế được đồng nhất, thuận lợi, tránh việc thất thu thuế.

Các quy định rõ ràng về đăng ký thuế cũng buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Bởi, trước khi Công văn số 3200/TCT-KK được ban hành, một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là một số công ty có chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh chỉ khai và nộp thuế môn bài, còn những hoạt động kinh doanh diễn ra trên địa bàn nhưng lại khai nộp về công ty mẹ. Như vậy, công văn 3200/TCT-KK ra đời, hi vọng sẽ giải quyết được vấn nạn này, tránh được tình trạng thất thoát thuế nhà nước.

Post Author: administrator