Tìm hiểu văn hóa trà đạo Nhật Bản

Xứ sở mặt trời mọc với nền văn hóa lâu đời từ lâu đã mang đến thế giới một nét nghệ thuật truyền thống đặc sắc – nghệ thuật thưởng thức trà đạo Nhật Bản. Chúng bắt đầu thật sự phát triển từ khoảng cuối thế kỷ XX và gắn bó mật thiết với đời […]