Môn thể thao phù hợp cho dân văn phòng

Công việc làm trong văn phòng khiến những người kế toán nằm trong những đối tượng ít hoạt động nhất. Không vận động cũng là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm mà dân văn phòng phải đối mặt. Vậy những môn thể thao phù hợp cho dân văn phòng, kế toán là […]