Các cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp thực sự là mối lo đối với các doanh nghiệp. Mặc dù việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp hạn chế tối đa tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong các doanh nghiệp, tuy nhiên, việc sử dụng hóa đơn điện tử chưa […]

3 lỗi thường gặp liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Làm thông báo phát hành hóa đơn là một trong những công việc quan trọng để các doanh nghiệp có thể tiến hành sử dụng được hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, đây cũng là khâu thường hay gặp lỗi nhất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình triển khai sử dụng hóa đơn […]

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản tại hệ thống thuế điện tử eTax

Hệ thống thuế điện tử eTax đã chính thức thay thế hệ thống nộp thuế điện tử và nhận tờ khai cũ. Khi chuyển sang sử dụng hệ thống này, người dùng có thể sử dụng ngay tài khoản trên hệ thống cũ để đăng nhập. Vậy, trong trường hợp người dùng chưa có tài […]

Wireless Cisco WAP150 AC/N Dual Radio Access Point with PoE có gì?

Overview: Xem SP nổi bật : Cisco AIR-AP2802I-S-K9 ; Cisco AIR-CT3504-K9 Highlights Provides cost-effective 802.11ac connectivity with speed up to 1.2 Gbps Gigabit Ethernet LAN interface with Power over Ethernet (PoE) can enable flexible installation A captive portal can enable highly secure guest access with customized roles and rights Single Point Setup requires no controller, for easy, cost-effective deployment […]