Cách đặt pass cho Folder Win 10 nhanh nhất

Dưới đây là cách đặt pass cho Folder Win 10 nhanh nhất giúp bạn có thể bảo vệ thư mục, dữ liệu nhạy cảm mà không muốn cho ai biết.

Trước khi tiến hành cách đặt pass cho Folder Win 10, bạn cần tạo một thư mục trống để lưu trữ các dữ liệu cần được bảo vệ. Chú ý đừng đặt tên thư mục quá đặc biệt sẽ gây sự tò mò cho người khác.

Tại thư mục vừa tạo được, bạn kích chuột phải vào khoảng trống bất kì trong thư mục, kích chọn New => Text Document để dán mã code.

bạn cần tạo một thư mục trống để lưu trữ các dữ liệu cần được bảo vệ

Bước đặt pass cho Folder Win 10 tiếp theo đó là bạn mở fileText Document vừa tạo được, thực hiện sao chép và dán đoạn mã Code dưới đây vào đó:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Một lưu ý nhỏ cho bạn đó là trong đoạn mã code trên, phần mục thay thế PASSWORD_GOES_HERE, hãy nhập mật khẩu mà bạn cần đặt pass cho Folder Win 10. Sau đó, hãy lưu lại file này lại thành file locker.bat.

Sau khi đã dán mã code xong, bạn có thể xóa bỏ file text gốc đi.

Tạo mật khẩu foder để đảm bảo bí mật các dữ liệu của bạn

Bước tiếp theo là kích đúp chuột vào file locker.bat vừa tạo được. Một thư mục mới có tên là Private sẽ hiện ra, trong mục này, bạn thực hiện sao lưu tất cả các fille dữ liệu mà mình muốn đặt pass. .

Sau đó, bạn thực hiện bước kích đúp chuột vào tập tin locker.bat vừa tạo trước đó.

Một hộp thoại dòng lệnh hỏi bạn có đồng ý cho việc ẩn thư mục này không sẽ xuất hiện, nếu đồng ý bạn chỉ cần nhập “Y” rồi nhấn ENTER.

Sau khi thực hiện xong thao tác ẩn ,thư mục Private sẽ biến mất.

Như vậy bạn đã hoàn thành xong cách đặt pass cho Folder Win 10 một cách đơn giản. Nếu muốn truy cập vào thư mục Private, chỉ cần kích đúp chuột vào tập file locker.bat đã tạo và nhập mật khẩu rồi ấn Enter. Thế là xong.

Trên đây là bài chia sẻ cách đặt pass cho Folder Win 10 vô cùng đơn giản và nhanh chóng của ecuocsong.com. Hy vọng bài viết mang lại thông tin bổ ích cho bạn đọc để tích lũy thêm kinh nghiệm về IT nhé.

Post Author: administrator